29 september 2017

Marmer uit Rance voor de Brugse elite

Dat het marmer uit Rance gedurende eeuwen erg gewaardeerd werd, dat vertelden we al eerder.
In het tijdschrift Biekorf, jaargang 56, uit 1955, vonden we een interessant artikel van Guillaume Michiels, over marmer uit Henegouwen, vooral uit Rance, dat in de 18de eeuw werd gebruikt in de statige huizen van rijke Brugse burgers (hoge ambtenaren, geestelijken en handelaars).


"Schouwen in Louis XV en in de opkomende stijl ‘à la grecque’ (d.i. Louis XVI) worden bij karrevrachten ingevoerd o.m. uit Rance, de Henegouwse gemeente die beroemd is om haar rood marmer en om het verwerken van de marmersoorten uit de streek van Samber-en-Maas. Uit de verzendingsregisters 1769-1784 van het marmerbedrijf ‘Thomas et Boutée’ te Rance hebben we de volgende gegevens betreffende Brugge samengebracht. De bestellingen voor Brugge en het Vlaanderse werden gegroepeerd en door Henegouwse voerlieden per wagen aangebracht; de volgende ‘voituriers’ komen in de registers voor: ‘Marin de Beaumont; Patat de Rance; Joyeux de Leugny; Petit Mayeur de Solre St. Gery; Pierre Erbecq de Leugny; Jean Grawet de Boussu; Petit Bleu de Leugny; Charlet de Solre St. Gery; Jeanmay.’ Op de kop van onze lijst van Brugse bestemmelingen de beeldhouwer Pieter Pepers (...)." 

De familie Boutée was een van de bekende marmerhandelaars uit die tijd. Jean Joseph Boutée, gestorven te Rance op 7 October 1777 was in 1728 gehuwd met Marie-Thérèse Thomas, zuster van Pierre-Joseph Thomas.P.J. Thomas huwde Marie-Thérèse De Bourge van Beaumont; hun oudste zoon Michel Gabriel Thomas, geboren op 7 September 1753 en gehuwd met Anne Marie Boucneau, zette de uitbating van het marmerbedrijf voort. Tijdens de Franse Omwenteling werd Gabriel Thomas vrederechter van het Kanton Beaumont. In 1807 had hij Rance verlaten en was naar Dijon in Frankrijk gaan wonen.In het artikel komen heel wat vooraanstaande Brugse families aan bod en wordt verwezen naar nog bestaande gebouwen en kerken!  

Eén van de belangrijke leveringen voor Pieter Pepers is een altaar dat zich oorspronkelijk in de Brugse Sint-Andriesabdij bevond. Die overleefde echter de Franse revolutie niet en het altaar kwam terecht in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het gaat om het altaar waarin zich het bekende beeldje van Michelangelo, de Madonna met Kind bevindt!

Een ander interessante vermelding is een zwart marmeren schouw in Lodewijk XVI-stijl in de ambachtskamer van het huis van de kleermakers op de Steenhouwersdijk nummer 3 (nu hotel Die Swaene). Ook deze werd geleverd aan Pieter Pepers.


Bronnen en meer informatie:

10 september 2017

Marcella Boucneau overleden

Op 28 augustus overleed Marcella Boucneau, weduwe van Gery Messelis.
Mijn tante Marcella werd 87 jaar oud. We wensen de familie veel sterkte, vooral dochter Lucrèce die zoveel jaar voor haar zorgde.

Marcella was de dochter van Camiel en Elisa Boucneau-Lahaye. Zij was de zus van mijn nonkel Georges, mijn nonkel Daniël (+) en mijn vader Willy. Patrick Boucneau, september 2017.