10 februari 2012

Ernest Boucneau was 'chemist' in een 'zincmill'!

Volgens de Amerikaanss volkstelling van 1920 wonen Ernest (31) en Violet (29) Boucneau in Canon City, Colorado in de Hazel Avenue. Ze hebben dan twee kinderen Dora (5) en Robert (bijna 3).
Ook in de volkstelling van 1930 wonen ze blijkbaar nog in Canon City. Ernest kwam in 1898 met zijn moeder Kate naar Amerika, allicht na de dood van zijn vader.
Zinkfabriek, Canon City

In 1920 staat als beroep voor Ernest 'chemist' vermeld en als werkgever 'zincmill'.
Rond de jaren 1920 was er blijkbaar een bloeiende zinkindustrie in Colorado. De mijnen leverden goed zinkerts en de bedrijven investeerden in de regio op heel wat plaatsen in een zinkoven of een zinkoxidefabriek. Aan het eind van de jaren '20 verdween de zinkproductie grotendeels door het opraken van het goede zinkerts. Tijdens de depressie (1926-1936) viel de productie helemaal stil.
Violet Boucneau (we kennen haar meisjesnaam nog steeds niet) was volgens Bob Boucneau een van de eerste verpleegsters in de regio ('She became one of the first registered nurses in Colorado, the first in Fremount County').
Uit: Geological Survey bulletin nr. 1135Van Ernest Boucneau weten we via Bob Boucneau (zijn kleinzoon, woont in Denver) dat hij tijdens Wereldoorlog II is overleden. Hij was dan ongeveer 50 jaar. Violet overleed volgens de informatie die we vonden in 1962 in Colorado (Social Security Death Index).

07 februari 2012

(G)een Franse verzetstrijder in Kortrijk

We publiceerden op 6 januari het onderstaande berichtje. Uit informatie van Annette Boucneau bleek dat onze interpretatie totaal fout zit. Het blijkt dat de geboorteplaats 'Juliers' fout vermeld is in de thesis en dus ook de conclusie als zou deze André Boucneau uit Frankrijk afkomstig zijn. Het gaat wel degelijk over de Vlaamse André Boucneau, zoon van Julien, uit onze familie.

"Op het internet vonden we een thesis over het verzet in Kortrijk tijdens Wereldoorlog 2. In deze thesis wordt onder andere ingegaan op de herkomst van de mensen die in het verzet actief waren. Een van de weinige 'buitenlanders' die wordt vermeld is een zekere André Boucneau. Hij was afkomstig uit Juliers in Noord-Frankrijk. Momenteel hebben we niet meer informatie over hem."

In de thesis staat deze informatie over André Boucneau:

"Boucneau André: Hij werd geboren op 10 mei 1924 te Juliers. Tijdens de oorlog woonde hij met zijn ouders in Kortrijk en studeerde hij daar aan het Atheneum. In zijn dossier staat vermeld “hij was actief betrokken bij de oprichting van de weerstand (Ligue V)”. Na de arrestaties van 1942 verloor hij ieder contact met het verzet. Toen de bevrijding nakend was, werd hij begin 1944 gemobiliseerd. Onder leiding van Joseph Lagae, was hij betrokken bij de gevechten die aan de bevrijding van de stad Kortrijk voorafgingen. Na de oorlog werd hij als gewapend weerstander erkend."

Zoals je kan lezen op onze website werd André niet geboren in 'Juliers', maar wel in Jülich (Duitsland)! Zijn ouders waren daar blijkbaar terecht gekomen tijdens Wereldoorlog 1... Een foutje dus...

05 februari 2012

Twee Kapucijners uit Oostende

In het on-line archief van de stad Oostende vonden we ooit twee paters Kapucijnen, Frans en Jacob De Bosscher, ze waren de zonen van Frans De Bosscher en Maria Boucneau.

Frans De Bosscher, pater Stanislaus, werd geboren in Oostende in 1737 en stierf er op 8 februari 1793. Hij trad in het klooster te Leuven op 14 januari 1757. Hij werd priester gewijd te Doornik op 19 december 1761 (woonde toen in Kortrijk). Hij was 'gewone biechtvader van de Witte Nonnen', predikant en biechtvader met speciale bevoegdheid voor Engels- en Italiaanssprekenden en aalmoezenier van het Pattriottisch leger in 1790.

Zijn broer Jacob, pater Alexander, werd geboren in Oostende in 1740 en stierf in Brugge op 10 juni 1788. Hij zou begraven liggen in de tuin van het klooster van Brugge. Ook hij trad in in de orde der Kapucijnen. Zijn inkleding vond plaats te Leuven op 14 juni 1758. Hij was toen 17 jaar oud. Hij werd priester gewijd te Antwerpen op 2 maart 1765 (woonde toen in Antwerpen). Hij was biechtvader en lektor; vaste predikant in de Sint Jacobskerk te Brugge; preekte in Gistel "driemaal de noveen ter ere van de H. Godelieve".

De moeder van Frans en Jacob, Maria Boucneau, was de afstammeling van Boucneau's die niet rechtstreeks verwant zijn aan de andere 'Vlaamse' Boucneau's. Zij was de laatste afstammeling met de naam Boucneau van ene Jan Boucneau afkomstig uit Mons, voor zover wij konden nagaan geen (rechtstreekse) familie van 'onze' Stefanus die in 1673 in Avekapelle trouwde met Petronelle Haemers...