07 augustus 2013

Een klok geschonken door Jean Jacques Boucneau uit Rance!

In het klokkenmuseum van Tellin (provincie Luxemburg) vond Jacques Lamoret, ondervoorzitter van het marmermuseum in Rance, onlangs een klok die werd gegoten in opdracht van Jean Jacques Boucneau en zijn echtgenote Anne Marie Lemaire.

Jean Jacques Boucneau (°15 maart 1714) was een van de belangrijke producenten en handelaars van het bekende rode marmer uit Rance. Zijn eerste echtgenote, Marie Durieux, stierf in 1740. Anne Marie Lemaire was zijn tweede echtgenote. Volgens de informatie van Jacques Lamoret werd een van zijn zonen priester (in Olloy-sr-Viroin), een dochter, Catherine, trad in het klooster als 'soeur Victoire' bij de sepulchrijnen (de orde van het Heilig Graf) in Charleville. Een erg religieuse familie dus...
Jean Jacques werd ook burgemeester in Rance. De periode is ons momenteel nog onbekend. 

Op de klok staat de opdracht genoteerd en de naam van de klokkegieter: "Jean Jacques Boucneau et Anne Marie Lemaire son épouse  y appelle la jeunesse et la manufacture de marbre à Rance  1768 (1769?). Fait à Lille par Urbain"

De klok werd dus gegoten in opdracht van Jean Jacques en zijn echtgenote. Blijkbaar kreeg ze een naam mee 'la jeunesse et la manufacture de marbre à Rance'. Vrij vertaald: ter ere van de jeugd en de marmerindustie van Rance.

Lille (Rijsel) was in die tijd een stad met veel klokkegieters. Urbain is blijkbaar eerder onbekend als producent van klokken... (zie website Tchorski).

Zou het kunnen dat de klok voor de kerk van Rance bestemd was in de periode dat Jean Jacques burgemeester was? Het is niet ongewoon dat notabelen meter of peter (en sponsor!) van een nieuwe kerkklok waren...

Meer info: 
Website Tchorski, pagina over klokkemuseum Tellin
Vlaamse Beiaardvereniging

Een familie van marberbewerkers uit Rance

Enkele maanden geleden publiceerde de Société d'Histoire Régional de Rance (nauw verbonden met het marmermuseum in Rance)  in haar tijdschrift een uitgebreid artikel over de familie Boucneau uit Rance.

Zoals we weten waren deze Boucneau's (voor zover we tot nu toe konden nagaan, geen rechtstreekse familie van de Vlaamse Boucneau's) van generatie op generatie marmerbewerkers. De bijdrage werd geschreven door Jacques Lamoret, directeur van het marmermuseum in Rance. Het artikel geeft een mooi overzicht van het belang de de familie Boucneau in Rance en omgeving, vooral in de 18de en 19de eeuw.

In het artikel lazen we heel wat nieuwe interessante feiten en wetenswaardigheden over de Boucneau's, hun rol en activiteiten.

Gebaseerd op de informatie van onze opzoekingen en onze website vertelt het artikel ook over de afstammelingen in Engeland en Amerika van Adolphe Boucneau, geboren in Rance.


11 februari 2013

Parochieregisters on-line en meteen een eigenaardige vondst!

Sinds kort staan er heel wat parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online op de website van het Belgische Rijksarchief. Mooi is dat al deze registers opnieuw werden ingescand en de kwaliteit dus enorm veel beter is dan de microfilms die je tot nu toe kon (kan) bekijken in het Rijksarchief.

We gingen meteen op zoek naar onze belangrijkste feiten en kwamen daarbij tot een eigenaardige vaststelling. De scan van de acte uit het parochieregister van het eerste huwelijk van Stephanus Boucneau in Avekapelle (onze oudste Vlaamse voorouder) zag er anders uit dan de kopie die we destijds maakten van het beeld op de microfilm. Vergelijk de beide afbeeldingen!

De nieuwe scan:


De oude scan (die ook al op onze website stond):De tekst is (ongeveer) dezelfde, maar het gaat duidelijk om een ander document en een ander handschrift zelfs! Zou het kunnen dat er een kopie van dit parochieregister bestaat en dat we de ene keer het origineel hebben geraadpleegd en de andere keer de kopie? Voorlopig zou ik geen andere verklaring kunnen geven...

Met de hulp van mede-genealogen van de Yahoo-group 'West-Vlaanderen' werd ook duidelijk dat we oorspronkelijk de datum fout hebben 'vertaald'. In het 'oude' stuk staat 'duadecima' of 12. In het nieuwe staat er dus niet '17', maar '12' februari. Allicht hebben we de oorspronkelijke datum uit een 'tafel' waarin een overzicht van de huwelijken stond opgesomd...