08 april 2012

Ernest Boucneau in de Amerikaanse volkstelling van 1940
Ernest Boucneau in the 1940 census!

Sinds enkele weken kan je on-line de Amerikaanse volkstelling van 1940 raadplegen. Er zijn wel nog geen indexen gemaakt. Je moet dus op basis van wat eigen informatie op zoek. Uit het overlijdensbezicht van Ernest in Canon City wisten we waar ze woonden en zo konden we het gezin vrij snel terug vinden in de volkstelling. Hun beide kinderen Robert en Dora wonen blijkbaar al niet meer thuis. Dora is op dat moment al getrouwd en Robert is waarschijnlijk soldaat. Als beroep staat voor Ernest vermeld: 'Chemist, Zink Mill'. (Klik op de afbeelding voor een leesbaar document).

For some weeks, your can consult the U.S. Census of 1940 on-line. There are still no indexes made​​. So you need to use your own information when seeking. So we easily found Ernest Boucneau and his wife in the census. Their two children Robert and Dora apparently no longer live at home. Dora is married at that moment and Robert is probably soldier.

15 maart 2012

Het overlijden van Ernest Boucneau in Canon City -
The dead of Ernest Boucneau in Canon City

A few weeks ago we went looking for more information about the family Boucneau in Canon City. From the U.S. census, we know that Ernest Boucneau and his wife Violet lived in Canon City in 1920. We found Becky Jamison who is a trainer at the Canon City Family History Center. She went looking and found very interesting information. Finally we know now when Ernest died: April 7, 1944! Becky sent us a photo of the grave of Ernest and Violet! Fantastic! She promised to sent us more!


Een aantal weken geleden gingen we op zoek naar meer informatie over de familie Boucneau in Canon City. Uit de Amerikaanse volkstelling weten we dat Ernest Boucneau en zijn vrouw Violet daar woonden in 1920. We kwamen terecht bij Becky Jamison. Ze ging voor ons op zoek en vond heel interessante informatie. Eindelijk weten we nu wanneer Ernest overleed: 7 april 1944! Becky stuurde ons ook een foto van het graf van Ernest en Violet! Fantastisch!

Dit is zijn overlijdensbericht in de lokale krant: *************************************************************************************************

E. V. Boucneau, Empire Zinc Chemist, Dies

Ernest V. Boucneau, 56, for 29 years chemist and assayer of the Canon City plant of the Empire Zinc company, died at a local hospital at 7 o'clock Friday evening three weeks after being taken sick with heart and kidney trouble.
He entered the hospital at that time, appeared to gain strength for a few days only to become more seriously ill. Little hope had been held for his recovery since the first of the week.
Mr. Boucneau was the second official of the zinc company to die here this week. Wednesday evening his superior Raymond L. Jones, superintendent, died following an emergency operation.
A native of London, England, where he was born on February 3, 1888, he had lived on the North American continent from the time he was 12 years of age. He first resided in Mexico, where his father was in business, and then later moved to El Paso, Texas, in 1910.
He attended Texas School of Mines and New Mexico School of Mines, majoring in chemical engineering.
Upon his graduation, Mr. Boucneau joined the Chino Copper company as chemist for the Santa Rita, N. M. plant and mine. It was there that he met Mrs. Boucneau, a nurse with the company. They were married in 1913.
The Boucneaus two years later moved to Canon City, Mr. Boucneau joining the laboratory staff of the Empire Zinc company here. In the succeeding 29 years he had been assayer and chemist, much of that time chief of the department.
He was a devout member of Christ Episcopal church and had served on the vestry for several terms. He had served as church treasurer for the past eight years. Mr. Boucneau was also a member of the Canon City Elks lodge.
Surviving are his wife, Mrs. Violet Boucneau; a daughter, Mrs. Dora b. Brown of Canon City; a son, Pfc. Robert Boucneau, probably stationed in England; a sister living in England and two grandsons, Robbie and Jackie Brown of Canon City.
The family home for many years had been at 507 Hazel Avenue.
Funeral services will be held at Christ Church at 10 o'clock Monday morning with the Rev. Robert M. Redenbaugh, rector, officiating. Interment will be made in Lakeside cemetery by the Holt mortuary.

*************************************************************************************************
Canon City Daily Record, Saturday, April 8, 194410 februari 2012

Ernest Boucneau was 'chemist' in een 'zincmill'!

Volgens de Amerikaanss volkstelling van 1920 wonen Ernest (31) en Violet (29) Boucneau in Canon City, Colorado in de Hazel Avenue. Ze hebben dan twee kinderen Dora (5) en Robert (bijna 3).
Ook in de volkstelling van 1930 wonen ze blijkbaar nog in Canon City. Ernest kwam in 1898 met zijn moeder Kate naar Amerika, allicht na de dood van zijn vader.
Zinkfabriek, Canon City

In 1920 staat als beroep voor Ernest 'chemist' vermeld en als werkgever 'zincmill'.
Rond de jaren 1920 was er blijkbaar een bloeiende zinkindustrie in Colorado. De mijnen leverden goed zinkerts en de bedrijven investeerden in de regio op heel wat plaatsen in een zinkoven of een zinkoxidefabriek. Aan het eind van de jaren '20 verdween de zinkproductie grotendeels door het opraken van het goede zinkerts. Tijdens de depressie (1926-1936) viel de productie helemaal stil.
Violet Boucneau (we kennen haar meisjesnaam nog steeds niet) was volgens Bob Boucneau een van de eerste verpleegsters in de regio ('She became one of the first registered nurses in Colorado, the first in Fremount County').
Uit: Geological Survey bulletin nr. 1135Van Ernest Boucneau weten we via Bob Boucneau (zijn kleinzoon, woont in Denver) dat hij tijdens Wereldoorlog II is overleden. Hij was dan ongeveer 50 jaar. Violet overleed volgens de informatie die we vonden in 1962 in Colorado (Social Security Death Index).

07 februari 2012

(G)een Franse verzetstrijder in Kortrijk

We publiceerden op 6 januari het onderstaande berichtje. Uit informatie van Annette Boucneau bleek dat onze interpretatie totaal fout zit. Het blijkt dat de geboorteplaats 'Juliers' fout vermeld is in de thesis en dus ook de conclusie als zou deze André Boucneau uit Frankrijk afkomstig zijn. Het gaat wel degelijk over de Vlaamse André Boucneau, zoon van Julien, uit onze familie.

"Op het internet vonden we een thesis over het verzet in Kortrijk tijdens Wereldoorlog 2. In deze thesis wordt onder andere ingegaan op de herkomst van de mensen die in het verzet actief waren. Een van de weinige 'buitenlanders' die wordt vermeld is een zekere André Boucneau. Hij was afkomstig uit Juliers in Noord-Frankrijk. Momenteel hebben we niet meer informatie over hem."

In de thesis staat deze informatie over André Boucneau:

"Boucneau André: Hij werd geboren op 10 mei 1924 te Juliers. Tijdens de oorlog woonde hij met zijn ouders in Kortrijk en studeerde hij daar aan het Atheneum. In zijn dossier staat vermeld “hij was actief betrokken bij de oprichting van de weerstand (Ligue V)”. Na de arrestaties van 1942 verloor hij ieder contact met het verzet. Toen de bevrijding nakend was, werd hij begin 1944 gemobiliseerd. Onder leiding van Joseph Lagae, was hij betrokken bij de gevechten die aan de bevrijding van de stad Kortrijk voorafgingen. Na de oorlog werd hij als gewapend weerstander erkend."

Zoals je kan lezen op onze website werd André niet geboren in 'Juliers', maar wel in Jülich (Duitsland)! Zijn ouders waren daar blijkbaar terecht gekomen tijdens Wereldoorlog 1... Een foutje dus...

05 februari 2012

Twee Kapucijners uit Oostende

In het on-line archief van de stad Oostende vonden we ooit twee paters Kapucijnen, Frans en Jacob De Bosscher, ze waren de zonen van Frans De Bosscher en Maria Boucneau.

Frans De Bosscher, pater Stanislaus, werd geboren in Oostende in 1737 en stierf er op 8 februari 1793. Hij trad in het klooster te Leuven op 14 januari 1757. Hij werd priester gewijd te Doornik op 19 december 1761 (woonde toen in Kortrijk). Hij was 'gewone biechtvader van de Witte Nonnen', predikant en biechtvader met speciale bevoegdheid voor Engels- en Italiaanssprekenden en aalmoezenier van het Pattriottisch leger in 1790.

Zijn broer Jacob, pater Alexander, werd geboren in Oostende in 1740 en stierf in Brugge op 10 juni 1788. Hij zou begraven liggen in de tuin van het klooster van Brugge. Ook hij trad in in de orde der Kapucijnen. Zijn inkleding vond plaats te Leuven op 14 juni 1758. Hij was toen 17 jaar oud. Hij werd priester gewijd te Antwerpen op 2 maart 1765 (woonde toen in Antwerpen). Hij was biechtvader en lektor; vaste predikant in de Sint Jacobskerk te Brugge; preekte in Gistel "driemaal de noveen ter ere van de H. Godelieve".

De moeder van Frans en Jacob, Maria Boucneau, was de afstammeling van Boucneau's die niet rechtstreeks verwant zijn aan de andere 'Vlaamse' Boucneau's. Zij was de laatste afstammeling met de naam Boucneau van ene Jan Boucneau afkomstig uit Mons, voor zover wij konden nagaan geen (rechtstreekse) familie van 'onze' Stefanus die in 1673 in Avekapelle trouwde met Petronelle Haemers...

01 januari 2012

Mapping Sculpture Project

Enkele weken geleden vonden we een nieuwe interessante Engelse website, The Mapping Sculpture project, met een database van Engelse beeldhouwers tussen 1851 en 1951. Tot onze verbazing stonden ook onze Engelse Boucneau's in de lijst. Zowel Adolphe Joseph als zijn zonen Adolphe Joseph Henri en Victor Emmanuel Boucneau staan in deze database vermeld. Ook het marmerbedrijf van Adolphe wordt vermeld. Volgens de informatie op deze site nam Adolphe junior het bedrijf van zijn vader over na diens overlijden in 1886. We hebben de auteurs wat bijkomende info en de link naar onze website bezorgd. Op de site staan heel veel verwijzingen naar verschillende bronnen opgenomen die niet rechtstreeks (gratis) raadpleegbaar zijn. Het is voor een deel nieuwe en zeker interesante informatie.

De info over onze Boucneau's:
- Adolphe Joseph
- Adolphe Josephe Henri
- Victor Emmanuel

The Sculpture Mapping project

A few weeks ago we found a very interesting new English website, The Sculpture Mapping project, a database of English sculptors between 1851 and 1951. It was a surprise that our English familymembers were also in the list. Adolphe Joseph and his sons Adolphe Joseph Henry and Victor Emmanuel Boucneau are listed in this database. The marble company of Adolphe is also listed. According to the information on this site Adolphe junior took the company from his father after his death in 1886. We gave the authors some additional information and the link to our website. The site contains many references to various sources that are not accesible (for free).

- Adolphe Joseph
- Adolphe Josephe Henri
- Victor Emmanuel