07 augustus 2013

Een familie van marberbewerkers uit Rance

Enkele maanden geleden publiceerde de Société d'Histoire Régional de Rance (nauw verbonden met het marmermuseum in Rance)  in haar tijdschrift een uitgebreid artikel over de familie Boucneau uit Rance.

Zoals we weten waren deze Boucneau's (voor zover we tot nu toe konden nagaan, geen rechtstreekse familie van de Vlaamse Boucneau's) van generatie op generatie marmerbewerkers. De bijdrage werd geschreven door Jacques Lamoret, directeur van het marmermuseum in Rance. Het artikel geeft een mooi overzicht van het belang de de familie Boucneau in Rance en omgeving, vooral in de 18de en 19de eeuw.

In het artikel lazen we heel wat nieuwe interessante feiten en wetenswaardigheden over de Boucneau's, hun rol en activiteiten.

Gebaseerd op de informatie van onze opzoekingen en onze website vertelt het artikel ook over de afstammelingen in Engeland en Amerika van Adolphe Boucneau, geboren in Rance.


Geen opmerkingen: