01 januari 2012

Mapping Sculpture Project

Enkele weken geleden vonden we een nieuwe interessante Engelse website, The Mapping Sculpture project, met een database van Engelse beeldhouwers tussen 1851 en 1951. Tot onze verbazing stonden ook onze Engelse Boucneau's in de lijst. Zowel Adolphe Joseph als zijn zonen Adolphe Joseph Henri en Victor Emmanuel Boucneau staan in deze database vermeld. Ook het marmerbedrijf van Adolphe wordt vermeld. Volgens de informatie op deze site nam Adolphe junior het bedrijf van zijn vader over na diens overlijden in 1886. We hebben de auteurs wat bijkomende info en de link naar onze website bezorgd. Op de site staan heel veel verwijzingen naar verschillende bronnen opgenomen die niet rechtstreeks (gratis) raadpleegbaar zijn. Het is voor een deel nieuwe en zeker interesante informatie.

De info over onze Boucneau's:
- Adolphe Joseph
- Adolphe Josephe Henri
- Victor Emmanuel

The Sculpture Mapping project

A few weeks ago we found a very interesting new English website, The Sculpture Mapping project, a database of English sculptors between 1851 and 1951. It was a surprise that our English familymembers were also in the list. Adolphe Joseph and his sons Adolphe Joseph Henry and Victor Emmanuel Boucneau are listed in this database. The marble company of Adolphe is also listed. According to the information on this site Adolphe junior took the company from his father after his death in 1886. We gave the authors some additional information and the link to our website. The site contains many references to various sources that are not accesible (for free).

- Adolphe Joseph
- Adolphe Josephe Henri
- Victor Emmanuel

Geen opmerkingen: